O nas

Praca z najmłodszymi sportowcami to główny i najważniejszy cel działalności klubu. Mając poparcie władz Wrocławia, które dostrzegły jak duże znaczenie społeczne ma organizacja czasu wolnego dla kilku tysięcy młodych chłopców i dziewcząt trenerzy starają się pogodzić pracę szkoleniową z wychowawczą, dzięki czemu klub ma istotny wkład w rozwój naszej młodzieży. Oferta sportowa kierowana do dzieci i ich rodziców dzięki dużej ilości sekcji jest bardzo bogata.
Możliwość uprawiania gier zespołowych, sportów walki czy innych dyscyplin indywidualnych pozwala wszystkim zainteresowanym czynnym uprawianiem sportu na znalezienie dla siebie czegoś fascynującego, w czym z powodzeniem będzie możliwe realizowanie sportowych ambicji.

WKS „Śląsk” to klub z piękną, ponad 60-letnią historią, dzięki której jest bardzo mocno ukorzeniony we Wrocławiu i ściśle związany z jego mieszkańcami.
Współpraca z miastem owocuje prowadzeniem programów sportowych w szkołach w takich dyscyplinach jak: koszykówka (basketmania, minibasketmania), piłki nożnej (futbolmania) i pływania (powszechne nauczanie pływania), z którymi klub dociera do ponad dwutysięcznej grupy dzieci oraz ich rodziców, którzy najlepiej odczuwają i doceniają wkład w rozwój ich dzieci. WKS „Śląsk” jest również jednym z symboli Wrocławia, dzięki czemu bierze aktywny udział w działaniach promujących miasto w Polsce i poza granicami.

Ta ciężka praca z ponad czterotysięczną rzeszą zawodników owocuje przede wszystkim medalami z imprez mistrzowskich (rocznie ponad 300 medali mistrzostw Polski), z których najcenniejsze są te zdobyte przez seniorów podczas Igrzysk Olimpijskich. Nasi medaliści olimpijscy tacy jak Renata Mauer-Różańska, Józef Tracz czy choćby ostatni srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – dyskobol Piotr Małachowski to osobowości sportowe, które są wspaniałymi ambasadorami sportu polskiego, Wrocławia i klubu, a przede wszystkim są żywym świadectwem tego, do czego można dojść w WKS „Śląsk”.
Prowadząc szkolenie w sporcie seniorowskim, WKS „Śląsk” daje młodzieży zielone światło, oznaczające, że przygoda ze sportem nie musi się skończyć wraz ze zdaniem matury. Daje świadectwo, że poza profesjonalnie prowadzonym szkoleniem młodzieży zna się na szkoleniu na poziomie olimpijskim.

Kilkadziesiąt lat doświadczeń, właściwe zarządzanie klubem, stale rozwijana myśl szkoleniowa, oddani trenerzy, i przede wszystkim zaangażowani i utalentowani młodzi zawodnicy plasują WKS „Śląsk” na pierwszym miejscu pośród wszystkich młodzieżowych klubów w Polsce. Już po raz dwudziesty WKS „Śląsk” zwyciężył w klasyfikacji klubów Ogólnopolskiego Systemy Sportu Młodzieżowego, którego punktację prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. System ten oparty jest na punktacji uzyskiwanej za miejsca sportowców wywalczone podczas mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. Wygrywając regularnie tą rywalizacje z ponad 3 tys. innych klubów WKS „Śląsk” potwierdza swój krajowy prymat dając najlepsze świadectwo prowadzonym przez siebie działaniom. Te wszystkie osiągnięcia są możliwe tylko dzięki pomocy właścicieli obiektów sportowych, na których trenuje wrocławska młodzież. Klub zarządza dwoma obiektami o strategicznym znaczeniu dla prowadzonego szkolenia. Pierwszym jest ośrodek strzelecki przy ul. Świątnickiej – jeden z najnowocześniejszych w Europie, a drugim kompleks pływalni sportowych przy ul.Racławickiej, gdzie setki dzieci rozpoczyna swoją przygodę z pływaniem.

Kolejnym elementem potwierdzającym profesjonalne działanie na niwie szkolenia sportowców są regularne sukcesy wrocławskich zawodników na międzynarodowych imprezach mistrzowskich takich jak mistrzostwa świata i Europy w kategoriach juniorów i młodzieżowców. Każdego roku kolejni medaliści tych imprez przynoszą chlubę naszemu klubowi, a młodszych zawodników dopingują do jeszcze większej pracy.
Bieżąca działalność Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” skoncentrowana jest na sporcie młodzieżowym. Jako instytucja pożytku publicznego działająca „non profit” szkoli młodzież w 12 dyscyplinach sportu współpracując głównie z Gminą Wrocław. To realizacja programów sportowych Wrocławia umożliwia prowadzenie zorganizowanego szkolenia we wszystkich kategoriach młodzieżowych. W grach zespołowych szkolimy tylko młodzież, a zawodnicy w wieku seniora przechodzą do sportowych spółek, w których klub ma symboliczny udział wnosząc znak graficzny i nazwę.
W 2012 roku dwie sekcje – strzelecka i pływania – zajęły pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego w swoich dyscyplinach. Bieg na orientację był 3 sekcją w Polsce, a zapaśnicy zajęli w kraju 6 miejsce. Dzięki świetnej postawie wszystkich młodych sportowców WKS „Śląsk” zajmując w 2012 roku II miejsce zdobył 1874,17 pkt. Ilość punktów zdobytych w 2012 roku jest większa niż w roku 2011 w którym WKS „Śląsk”, w którym klub wygrał tą klasyfikację po raz 20-ty.

Powstanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pływaniu we Wrocławiu zdecydowanie przyspieszyło rozwój sekcji pływackiej czego efektem był już start młodziutkiej Anny Dowgiert na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Również działanie Ośrodka Szkolenia Strzeleckiego Młodzieży PZSS pozwala na stałe podnoszenie poziomu zawodników i obejmowanie szkoleniem jak najszerszego grona młodych zdolnych strzelców. Ośrodek strzelecki WKS „Śląsk” jest najnowocześniejszy w Polsce i jeden z najlepszych w Europie. Planowana inwestycja pozwoli na obniżenie kosztów użytkowania obiektu przez sportowców (minimalizowanie starty ciepła), a zaoszczędzone środki będą mogły być wydatkowane na dalsze szkolenie.
W czasach, w których poważnym kłopotem jest przekonanie młodzieży do uprawiania sportu WKS „Śląsk” znalazł receptę na pozyskiwanie młodych pasjonatów sportu. Rozwiązaniem jest wyjście z klubem poza Wrocław. Organizowanie szkolenia w podwrocławskich miejscowościach (judo, zapasy, piłka ręczna) oraz tworzenie fili sekcji piłkarskiej na terenie całego Dolnego Śląska okazało się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Ilość uprawiających sport stale rośnie, a w parze z ilością idzie również jakość. WKS „Śląsk” na IO w Londynie miał 7 reprezentantów (4 lekkoatletów, 1 pływaczka, 2 zapaśników) .

WKS „Śląsk” to jeden z największych klubów w Polsce ( jeśli nie największy ), historycznie umocowany we Wrocławiu i z tym miastem utożsamiany.

Na przestrzeni prawie 70 letniej historii przetrwał zmiany ustrojowe i reformy w wojsku bez większego uszczerbku dla poziomu sportowego. Ten klub to tradycja i odpowiedzialność za losy młodych sportowców. To miejsce realizowania sortowych marzeń. Nadrzędnym celem statutowym Wojskowego Klubu Sportowego „ŚLĄSK” jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, co za tym idzie dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego i integrowanie procesu szkolenia młodzieży z działalnością wychowawczą. Następnym celem działalności jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, w tym podejmowanie działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowo przydatnych dla wojska. Wojskowy Klub Sportowy „ŚLĄSK” oferuje również działalność sportową i rekreacyjną dla osób niepełnosprawnych, a także zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich wypoczynku.

Zarząd Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” liczy pięć osób, natomiast organem nadzoru jest Rada Stowarzyszenia, w której skład wchodzi czternastu członków. Dla ważności oświadczeń woli, składanych w imieniu Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk”, wymagane jest działanie dyrektora albo dwóch innych członków zarządu, w tym zastępcy dyrektora. Dla ważności czynności rozporządzających lub zobowiązujących przekraczających kwotę 50.000 zł niezbędne jest wyrażenie zgody rady stowarzyszenia.

Zadaniem zarządu jest w czuwanie nad prawidłową realizacją zadań oraz skuteczne rządzenie firmą. Obecnie firma zatrudnia około 30 pracowników, w różnym charakterze, głównie do obsługi kompleksów i obiektów sportowych, obsługi klientów, przyjeżdżających zawodników oraz innych gości. Pracownicy mają sprecyzowany zakres obowiązków, dlatego firma dba o unikanie jakichkolwiek niedoskonałości. Konkretnie określone cele firmy oraz dokładna hierarchia stanowisk pracy, jest dużym sukcesem , dzięki czemu osoby współpracujące chętnie korzystają z usług obiektów sportowych ze względu na dobra, wykwalifikowaną jakość obsługi, miłą atmosferę, rzetelne uzyskiwanie wszelkich informacji na temat oferty firmy co buduje zaufanie wśród licznych klientów.