Kontakt

Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk"

53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62
NIP:  896004449
REGON:  000796720
KRS:  0000159810
tel:  71 733 77 77; 71 733 77 78
fax:  71 733 77 79
PKO BP S.A  71 1020 5242 0000 2902 0257 7393
Darowizny:  44 1020 5242 0000 2802 0261 4303
Zapraszamy od poniedziałku od piątku 7:15-15:15