Kontakt

Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk"

53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62
NIP: $nbsp896004449
REGON: $nbsp000796720
KRS: $nbsp0000159810
tel: $nbsp71 733 77 77; 71 733 77 78
fax: $nbsp71 733 77 79
PKO BP S.A $nbsp71 1020 5242 0000 2902 0257 7393
Darowizny: $nbsp44 1020 5242 0000 2802 0261 4303
Zapraszamy od poniedziałku od piątku 7:15-15:15