Kontakt

Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk"

53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62
NIP: 8960004449
REGON: 000796720
KRS: 0000159810
tel: 71 733 77 77; 71 733 77 78
fax: 71 733 77 79
administrator strony: jan.poniatowski@wks-slask.wroc.pl
PKO BP S.A 71 1020 5242 0000 2902 0257 7393
Zapraszamy od poniedziałku od piątku 7:15-15:15