Dokumenty

Sprawozdanie
Roczne sprawozdanie finansowe z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020.
Pobierz
CIT-D 2017
Informacja podatnika o otrzymanych/przekazanych darowiznach za 2017r.
Pobierz
CIT-D 2018
Informacja podatnika o otrzymanych/przekazanych darowiznach za 2018r.
Pobierz
CIT-D 2019
Informacja podatnika o otrzymanych/przekazanych darowiznach za 2019r.
Pobierz
Sprawozdanie
Roczne sprawozdanie finansowe z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019.
Pobierz
Sprawozdanie
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019.
Pobierz
Wpis do rejestru stowarzyszeń
Decyzja Nr 76 z dn. 1986-09-05
Pobierz
Deklaracja członkowska
Plik pdf z deklaracją członkowską klubu WKS Śląsk Wrocław
Pobierz
Statut
Odpis zgodny z ostatnim złożonym w aktach KRS 159810. Tekst jednolity z 16.10.2019r.
Pobierz